• :
  • :
Mon 22nd Jul

15 Muharram 1446

PRAYER BEGINS IQAMAH
Fajr 03:15 04:30
Sunrise 05:12
Zuhr 13:16 13:30
Asr 18:33 19:40
Maghrib 21:09 21:12
Isha 22:18 22:30
Jumuah 13:30 | 14:30

IQAMAH CHANGES:Maghrib: 21:10